ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงชีวิต

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักตลอดชีวิตนั้นสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงการทำงานของตับที่ไม่ดีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นรอบเอวที่ใหญ่ขึ้นและดัชนีมวลกายในชีวิตต่อมาแม้ว่าคุณจะหยุดดื่มหนักก่อนอายุ 50 ก็ตาม การหยุดดื่มอย่างหนักการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดแม้จะมีการรับรู้ร่วมกันของคนหนุ่มสาวที่ดื่มการดื่มสุราเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้ใหญ่

สูงสุดในหมู่ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 50 การบริโภคเพียงครั้งเดียวซึ่งมีศักยภาพที่จะปกปิดผลกระทบสะสมของการดื่มการศึกษานี้ทำให้เกิดการรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงชีวิต มีการระบุนักดื่มหนักโดยใช้การทดสอบความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์เพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นเครื่องมือคัดกรองมาตรฐานสำหรับ GPs เครื่องมือคัดกรองประกอบด้วยคำถามสามข้อเท่านั้นและประเมินว่าคุณดื่มบ่อยแค่ไหนดื่มเท่าไหร่และดื่มบ่อยแค่ไหน (มีเครื่องดื่มหกแก้วขึ้นไป) เพื่อยกตัวอย่างบุคคลที่มีเครื่องดื่มสามหรือสี่เครื่องสัปดาห์ละสี่ครั้งหรือมากกว่านั้นจะให้คะแนนด้านบวกในฐานะนักดื่มอันตราย